WBSO – twee wijzigingen in S&O-afdrachtvermindering

Het kabinet stelt voor om de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O-afdrachtvermindering – de WBSO) op twee punten aan te passen.