Premiepercentages sociale verzekeringen 2022: hoge en lage WW-premie

De premiepercentages sociale verzekeringen voor 2022 zijn vastgesteld. De lage WW-premie in de Wet arbeidsmarkt in balans is geraamd op 2,20 procent. De hoge WW-premie op 7,20 procent.