Gerichte vrijstelling voor thuiswerkkostenvergoeding vanaf 2022

In het Belastingplan 2022 is een gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling opgenomen voor de vergoeding van bepaalde thuiswerkkosten.