Belastingplan 2022: overzicht belangrijkste maatregelen

In het Belastingplan 2022 vinden we onder meer de onbelaste thuiswerkkostenvergoeding, koopkracht- en klimaatmaatregelen (‘cap’ in de bijtelling eerder verlaagd) en de latere belastingheffing bij aandelenopties.