Belastingplan 2022 – inkomensbeleid en koopkracht

Het koopkrachtbeeld is ondanks de coronacrisis neutraal tot positief. Door de arbeidskorting langzamer af te bouwen, wordt de koopkrachtontwikkeling gelijkmatiger verdeeld.