Recht op achterstallig vakantieloon vanwege overwerk

Wat moet worden verstaan onder het begrip loon waarop iemand tijdens zijn vakantie recht heeft? Moet ook rekening worden gehouden met (het gemiddelde) overwerk?