Aanvullend geboorteverlof nadelig voor laagste inkomens

Aanvullend geboorteverlof voor partners is voor mensen met een inkomen rond het minimumloon nadeliger dan voor wie een hoger inkomen heeft.