Check loon of eindheffingsloon van een werknemer

Loon is alles wat een werknemer krijgt op grond van zijn dienstbetrekking. Bij een aantal vormen van loon kun je niet kiezen voor eindheffingsloon of loon van de werknemer.