Belastingplan 2022: overzicht voorgenomen fiscale maatregelen

Verhoging van de vrije ruimte van de WKR en introductie gerichte vrijstelling voor thuiswerkvergoeding komen in het Belastingplan 2022.