Voortgang Subsidieregeling STAP-budget

Minister Koolmees informeert over de verdere voortgang van de implementatie van de Subsidieregeling STAP-budget en de afschaffing van de fiscale scholingsuitgaven.