Cao-overleg 2021 en hybride werken: meer afspraken over thuiswerken

In bijna 30 procent van de cao-akkoorden in 2021 is een afspraak gemaakt over thuiswerken, een veelvoud ten opzichte van eerdere jaren.