Bijtelling auto na einde dienstbetrekking: hoe zit dat?

Een werknemer blijft na het einde van zijn dienstbetrekking rijden in een auto van de zaak. Hoe verwerk je de bijtelling in de loonaangifte?