Autoriteit Persoonsgegevens krijgt meer fte voor opsporen datalekken

De Autoriteit Persoonsgegevens krijgt fors meer werknemers om haar taken, waaronder het opsporen van datalekken, goed uit te kunnen voeren.