Antwoord op vragen over keuzerecht bedrag ineens

Minister Koolmees van Sociale Zaken gaat in op vragen uit de Eerste Kamer over het keuzerecht bedrag ineens.