Geen beslag op zorgbonus door Belastingdienst

De Belastingdienst zal voor de invordering van belastingen en toeslagen geen beslag leggen op de zorgbonus.