150-km-eis voor 30%-regeling – looptijd maximaal 5 jaar

Het Eindejaarsbesluit wijzigt het Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965. De maximale looptijd van de 30%-regeling voor ingekomen werknemers wordt verkort.