Bijtelling bij wisseling auto in zelfde kalenderjaar?

Aan een werknemer wordt in de loop van het kalenderjaar een andere auto ter beschikking gesteld. Voor welke auto geldt dan de bijtelling?