Overgangsrecht levensloopregeling wijzigt: wat gaat gelden?

Voor nog niet opgenomen levensloopaanspraken vervroegt de datum van het fictieve genietingsmoment naar 1 november 2021. Wat gaat gelden?