Gerichte vrijstelling studie en opleiding per 2021 verruimd

De gerichte vrijstelling voor scholing geldt vanaf 2021 ook bij vergoedingen en verstrekkingen voor scholing die voortvloeien uit vroegere arbeid.