Loondoorbetaling werkende AOW’er terug naar zes weken

De loondoorbetaling bij ziekte voor AOW-gerechtigde werknemers wordt vanaf 1 april 2021 een termijn van zes in plaats van dertien weken.