Wat gaat de Inspectie SZW in 2021 doen? – coronacrisis van invloed

Staatssecretaris Van ’t Wout stuurt het Jaarplan voor het jaar 2021 van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).