Hoge Raad: bedoeling partijen niet relevant bij oordeel arbeidsrelatie

De bedoeling van partijen is niet van belang voor de beoordeling of een afspraak over het verrichten van werkzaamheden een arbeidsovereenkomst is.