Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 komt pas in november

De eerste Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 verschijnt in november en niet zoals eerder vermeld in september. Welke maatregelen uit het Belastingplan 2021 komen hierin?