Minimumloon per 1 januari 2021 vastgesteld

Het bruto wettelijk minimumloon bedraagt per 1 januari 2021 €1.684,80 per maand, €388,80 per week en €77,76 per dag.