Vrije ruimte werkkostenregeling aangepast

In het Belastingplan 2021 wordt voorgesteld het percentage van 1,2 procent per 1 januari 2021 te verlagen naar 1,18 procent.