Compensatie transitievergoeding einde bedrijf en bij langdurige ziekte

UWV verzorgt per 2021 de uitvoering van de compensatieregeling transitievergoeding bij ontslag wegens einde werkzaamheden van de onderneming.