Aof-premie en AWf-premie dalen naar verwachting in 2021

De premie arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) en de premie algemeen werkloosheidsfonds (AWf) dalen fors in 2021 volgens de Juninota 2020 van UWV.