Nieuwe regelgeving vervangt deels formulier IB-47

Er komt regelgeving per 2021 op basis waarvan werkgevers gegevens over uitbetalingen voor werkzaamheden en diensten inclusief bsn moeten aanleveren.