Transitievergoeding verlagen bij brede inzetbaarheid

De werkgever mag inzetbaarheidskosten op de transitievergoeding in mindering brengen als verworven kennis en vaardigheden zijn gebruikt voor een andere functie.