NOW-regeling weer gewijzigd: concernbepaling en meer

De NOW-regeling is opnieuw gewijzigd. De wijzigingen betreffen: concern: werkmaatschappij, openbaarmaking, loonkostensubsidie en buitenlands rekeningnummer.