Lager gebruikelijk loon bij omzetdaling

Aanmerkelijkbelanghouders die te maken krijgen met een omzetdaling mogen in 2020 uitgaan van een lager gebruikelijk loon, gelijk aan het omzetverlies.