Aparte regeling voor seizoenswerk – geen NOW

Het kabinet zoekt hard naar een oplossing voor een aparte maatregel voor seizoenswerk, nu de NOW-regeling voor seizoensgebonden sectoren niet goed aansluit.