Overwerk en premiedifferentiatie – lage premie in 2020 niet herzien

De bepaling dat voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30 procent hebben overgewerkt de hoge WW-premie moet worden afdragen wordt voor 2020 voor alle werkgevers opgeschort.