NOW-regeling – belangrijke voorwaarden voor deelname

Aan deelname aan de NOW-regeling zijn, gelet op het doel ervan – behoud van banen – twee belangrijke voorwaarden verbonden.