Wet verbetering Poortwachter en coronacrisis

De Werkwijzer Poortwachter heeft een addendum. Daarin staat dat UWV de RIV-toets uitvoert maar er wel coulance/maatwerk is vanwege de coronacrisis.