Sociale verzekering wijzigt niet bij wonen of werken over de grens

Wonen of werken over de grens in de EU, EER of Zwitserland: de sociale verzekering verandert niet voor werknemers  die vanwege het coronavirus thuiswerken.