Bijzondere persoonsgegevens: wanneer wel verwerken?

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staan 10 uitzonderingen op het verbod om bijzondere persoonsgegevens te verwerken.