Wettelijke vakantiedagen: wat zijn de regels?

Wettelijke vakantiedagen die niet zijn opgenomen, vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin de werknemer ze heeft opgebouwd.