Minister over LIV en effectievere invulling Wtl

Kan het lage-inkomensvoordeel (LIV) worden afgeschaft en ingezet worden voor maatregelen die werknemers ten goede komen in plaats van de grote bedrijven?