Aangiftetermijn eindheffing WKR met extra tijdvak verlengd

De aangiftetermijn eindheffing werkkostenregeling (WKR) is per 1 januari 2020 verlengd met een extra tijdvak. Dit geldt nog niet voor de verschuldigde eindheffing WKR van 2019.