Definitieve premies sociale verzekeringen 2020 – hoge en lage WW-premie

Het percentage van de lage WW-premie is voor het jaar 2020 definitief vastgesteld op 2,94%. Het percentage van de hoge WW-premie is vastgesteld op 7,94%.