Aanpassingen in Uitvoeringswet AVG komen eraan

De Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) wordt aangepast. Bepaalde vormen van verwerking van persoonsgegevens krijgen een (explicietere) grondslag.