WKR – geen aanpassingen in aanwijzen, geen normrente personeelsleningen

Het kabinet is niet van plan om de systematiek van het aanwijzen van eindheffingsbestanddelen aan te passen. Ook wordt de normrente voor personeelsleningen niet opnieuw ingevoerd.