Premiepercentages sociale verzekeringen 2020: hoge en lage WW-premie

Een hoge en lage WW-premie kennen we vanaf 1 januari 2020 onder de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).
Het lage tarief is voorlopig vastgesteld op 2,94 procent en het hoge tarief op 7,94 procent.