Belastingplan 2020: vrijwilligersregeling indexeren

De maximum vrijwilligersvergoeding wordt vanaf 2020 jaarlijks geïndexeerd. Dit staat in het Belastingplan 2020.