Premiedifferentiatie WW ook voor overheidswerkgevers?

Geldt de nieuwe vorm van premiedifferentiatie WW ook voor overheidswerkgevers? Is de aard van het contract ook voor ambtenaren bepalend voor de hoogte van de premie?