Wijzigingen premiedifferentiatie WW naar aard contract

Het besluit tot aanpassing van de premiedifferentiatie voor de WW en afschaffing van de sectorfondsen is op 28 juni 2019 in het Staatsblad gepubliceerd.